03/09/2022

Chúc mừng Bổ nhiệm Giám đốc Sàn Liên Kết

Ngày 11.7.2022, Công ty CP Dịch vụ Và Đầu tư Bất động sản Đức Tín đã công bố quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Ngọc Phúc, giữ chức vụ Giám đốc Sàn Liên Kết công ty. Với định hướng chiến lược phát triển hệ thống Sàn liên kết, tạo cộng đồng cộng tác viên và […]

03/09/2022

Đức Tín Land khen thưởng khối văn phòng tháng 6/2022

Ngày 11.7.2022, tại văn phòng trụ sở Công ty Đức Tín Land, thay mặt ban lãnh đạo công ty, Ông Nguyễn Vũ Vương – Giám đốc Vận hành đã trao thưởng CBNV khối Văn phòng vì những đóng góp tích cực và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tháng 6 năm 2022. Khối Văn […]