Đo đạc địa chính tại Huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu

thị trấn Long Điền, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Đo đạc địa chính tại Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

Bình Lợi, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đo đạc địa chính tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Vĩnh Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Đo đạc địa chính tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Đo đạc địa chính tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Việt Nam

Đo đạc địa chính tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Đo đạc địa chính tại Quận 12 và Tp Thủ Đức, Tp HCM

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đo đạc địa chính tại huyện Cẩm Mỹ , tỉnh Đồng Nai

Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Việt Nam