Đo đạc tại Phú Mỹ Vũng Tàu

Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam