02/06/2022

Đức Tín Land tổ chức chương trình đào tạo cho cán bộ chủ chốt

Ngày 26.05.2022, Tại trụ sở văn phòng công ty, số 66 Thích Quảng Đức, P. Xuân An, TP Long Khánh, Đồng Nai. Đại diện ban lãnh đạo công ty Ông Nguyễn Vũ Vương, Giám đốc Vận hành đã triển khai chương trình đào tạo cho cán bộ chủ chốt: Buổi đào tạo diễn ra trong 2 […]