Ngày 24.05.2022 tại khách sạn Equatorial, đường Trần Bình Trọng, Quận 5, TP HCM đã diễn ra khoá đào tạo thực chiến “A -> Z Thuế trong kinh doanh Bất Động Sản”. Công ty Đức Tín Land tài trợ học phí cho CBNV tham dự khoá đào tạo.
Khoá đào tạo đã giúp CBNV Đức Tín Land nhiều kiến thức
👍  Các loại thuế hiện nay, các vấn đề quan trọng khi khai báo thuế
👍 Cung cấp các kiến thức quan trọng trong giao dịch/kinh doanh BĐS và những thay đổi mới trong năm 2022
👍 Ứng dụng những thay đổi mới để xây dựng những kế hoạch cụ thể nhằm tối ưu chi phí thuế cho mỗi cá nhân và doanh nghiệp trong giao dịch/kinh doanh BĐS
👍  Tham gia xử lý các tình huống giả định, và cách giải quyết cụ thể từng trường hợp
👍 Các nội dung mới về tăng thuế chuyển nhượng BĐS, tăng thuế đối với BĐS thứ 2, thu thuế hàng năm với các BĐS không sử dụng, những thay đổi về điều kiện kinh doanh BĐS, các mức phạt vi phạm đối với môi giới…
👍 Đưa ra những giải pháp hoạch định thuế để tối đa chi phí & lợi nhuận của bản thân và doanh nghiệp?