Ngày 17/11/2021, Tại phòng họp văn phòng trụ sở công ty CP Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Đức Tín số 66 Thích Quảng Đức, Phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Hữu Huy đã có buổi chia sẻ và công bố quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban Giám Đốc.

Quang cảnh công bố bổ nhiệm

Theo đó, bổ nhiệm Ông Nguyễn Lê Hoài Duy, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/11/2021. Ông Duy sẽ phụ trách mảng Kinh doanh Tiếp thị của Công ty, uỷ quyền ký trên các văn bản, hồ sơ giao dịch kinh doanh và tiếp thị của công ty.

Ông Nguyễn Lê Hoài Duy (bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Vương, giữ chức vụ Giám đốc Vận Hành kể từ ngày 16/11/2021. Ông Vương sẽ phụ trách phòng Kế toán, phòng Hành chánh tổng hợp, phòng marketing và phòng pháp lý.

Ông Nguyễn Vũ Vương (bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm

Bổ nhiệm Ông Phan Trọng Tấn, giữ chức vụ Giám đốc Khai thác Đầu tư kể từ ngày 16/11/2021. Ông Tấn sẽ phụ trách mảng khai thác đầu tư và pháp lý đầu tư của công ty.

Ông Phan Trọng Tấn (bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm

Bổ nhiệm Ông Ngô Ngọc Phúc, giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh kể từ ngày 16/11/2021. Ông Phúc sẽ phụ trách phòng kinh doanh, quản lý nhân viên kinh doanh và công tác bán hàng, lập kế hoạch kinh doanh của công ty.

Ông Ngô Ngọc Phúc (bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm

Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Bảy, giữ chức vụ Trợ lý Ban Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/11/2021. Bà Bảy sẽ là cầu nối giữa ban điều hành và các phòng ban trong công ty. Báo cáo công việc và tình hình thực hiện các phòng ban, hỗ trợ phòng Hành chánh tổng hợp.

Bà Bùi Thị Bảy (bên phải) nhận quyết định bổ nhiệm

Kính chúc quý vị lãnh đạo mạnh khoẻ, cống hiến và hoàn thành nhiệm vụ được giao.