Ngày 22/11/2021, tại Trụ sở Văn Phòng Công ty CP Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Đức Tín, Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức cuộc họp giao ban định hướng phát triển công ty và kế hoạch kinh doanh quý 4 năm 2021.

Theo đó, Ông Nguyễn Hữu Huy – Tổng Giám Đốc đã trao ký quyết định giao chỉ tiêu kinh doanh quý 4/2021 đến Ông Ngô Ngọc Phúc – Giám đốc Kinh Doanh và Ông Nguyễn Vũ Vương – Giám đốc Vận Hành.

Ông Ngô Ngọc Phúc (bên phải) nhận chỉ tiêu kinh doanh

Ông Nguyễn Vũ Vương (bên phải) nhận chỉ tiêu kinh doanh

Theo đó Ông Phúc sẽ nhận chỉ tiêu về kinh doanh bất động sản, Ông Vương sẽ nhận chỉ tiêu về dịch vụ tư vấn hồ sơ pháp lý. Căn cứ vào chỉ tiêu đề ra, Ông Ngô Ngọc Phúc và Ông Nguyễn Vũ Vương sẽ thực hiện các giải pháp, kế hoạch hành động cụ thể.

Kính chúc quý lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.