Ngày 15.10.2022, tại văn phòng trụ sở Công ty Đức Tín Land, thay mặt ban lãnh đạo công ty, Ông Nguyễn Vũ Vương – Giám đốc Vận hành đã trao thưởng CBNV khối Văn phòng vì những đóng góp tích cực và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tháng 9 năm 2022.

Cuộc họp giao ban đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng được tổ chức nhằm nhìn nhận lại những điều đã làm được và các điều chưa làm được, cùng khắc phục và đưa ra các giải pháp thiết thực cho tháng mới.

Khen thưởng bộ phận phục vụ

Khen thưởng bộ phận đưa nguồn tốt về công ty

Khen thưởng Ông Nguyễn Ngọc Anh kinh doanh bán sản phẩm giao dịch thành công tháng 9/2022

Khen thưởng các phòng ban khối văn phòng

khen thưởng bộ phận hành chánh và nhân sự