Ngày 12.11.2022, tại văn phòng trụ sở Công ty Đức Tín Land, thay mặt ban lãnh đạo công ty, Ông Nguyễn Vũ Vương – Giám đốc Vận hành đã trao thưởng CBNV khối Văn phòng vì những đóng góp tích cực và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tháng 10 năm 2022.

Khen thưởng CBNV đưa nguồn tốt về công ty

Khen thưởng Khối pháp lý hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh tháng 10/2022

Khen thưởng Khối VP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tháng 10/2022

Khối Văn phòng là bộ phận hỗ trợ cho công ty, là hậu phương vững chắc cho khối kinh doanh trong tất cả mọi hoạt động từ tài xế, tạp vụ, hành chánh, nhân sự, marketing, kế toán, pháp lý, thư ký, trợ lý…