Ngày 27/12/2021, Tại phòng họp Công ty CP Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Đức Tín, số 66 Thích Quảng Đức, KP2, Phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ vinh danh khen thưởng CBNV Xuất Sắc Quý 4/2021.

Theo đó, Ông Nguyễn Hữu Huy – Tổng Giám Đốc đã vinh danh và khen thưởng các thành viên của công ty đạt thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh, đạt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể như sau:

Khen thưởng Ông Phan Trọng Tấn – Giám đốc Đầu Tư đã đưa được nhiều sản phẩm tốt đầu tư về cho công ty

Khen thưởng Ông Ngô Ngọc Phúc – Giám đốc Kinh Doanh đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh

Khen thưởng Ông Nguyễn Vũ Vương – Giám đốc Vận Hành đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh

Khen thưởng Ông Lê Minh Hoàng – Quyền Trưởng nhóm Kinh doanh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Khen thưởng Ông Nguyễn Ngọc Anh – Chuyên viên Pháp lý Thủ tục Đất đai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Chúc mừng CBNV được khen thưởng, mong rằng CBNV sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển của công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.