Ngày 25/11/2021, tại Phòng kinh doanh Công ty CP Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Đức Tín, Ông Nguyễn Lê Hoài Duy – Phó Tổng Giám Đốc đã tuyên dương, khen thưởng tập thể và cá nhân Phòng Kinh doanh.

Trong Tháng 11/2021, Tập thể Phòng Kinh doanh đã hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Ông Nguyễn Lê Hoài Duy chúc mừng tập thể Phòng Kinh Doanh

Khen thưởng Ông Ngô Ngọc Phúc – Giám đốc Kinh doanh

Thưởng nóng Chuyên viên Kinh doanh Lê Minh Hoàng

Ông Ngô Ngọc Phúc thưởng nóng Chuyên viên Kinh doanh Lê Minh Hoàng