Sổ đỏ có vai trò đặc biệt trong việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất. Chính vì thế, nhiều người băn khoăn mất sổ đỏ có bán đất được không?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất. Vậy, mất sổ đỏ có bán đất được không?

sổ đỏ

Mất sổ đỏ có bán đất được không?

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng đất (quyền bán đất) khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trừ 2 trường hợp cá biệt);
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
  • Đất vẫn còn thời hạn sử dụng.

Chiếu theo quy định trên, có sổ đỏ là một trong những điều kiện bắt buộc phải có khi thực hiện chuyển nhượng đất đai. Trong trường hợp mất sổ đỏ, người dân cần làm lại sổ đỏ trước khi bán đất.

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị mất

Việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất do bị mất được quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư bị mất sổ đỏ có trách nhiệm khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất do hỏa hoạn, thiên tai.

Các tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương đối với trường hợp của cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, người bị mất Giấy chứng nhận sẽ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
  • Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo Giấy chứng nhận; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 3 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận với trường hợp các tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do hỏa hoạn, thiên tai phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc hỏa hoạn, thiên tai đó.

Địa điểm nộp hồ sơ:

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Nơi đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa, nơi chưa có Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa thì nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Cá nhân, hộ gia đình cũng có thể nộp tại UBND cấp xã.

Thời gian cấp lại sổ đỏ

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Với vùng sâu, vùng xa, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian cấp lại sổ đỏ không quá 20 ngày làm việc.

Như vậy, sau khi làm thủ tục cấp lại sổ đỏ và thỏa mãn 3 điều kiện còn lại, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức mới có thể chuyển nhượng thửa đất.