Quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Khánh đến năm 2030

TP Long Khánh gồm 11 Phường và 4 Xã

TP Long Khánh sở hữu vị trí chiến lược, huyết mạch giữa các tỉnh thành

TP Long Khánh liên kết vùng với Long Thành, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và Xuân Lộc

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Long Khánh được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt ngày 31/12/2021

  1. File đính kèm: QuyetDinh_QuyHoach_2022

2. File: Bản đồ Quy hoạch Sử Dụng Đất TP Long Khánh đến năm 2030 được phê duyệt